Z głębokim żalem żegnamy Pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska,
człowieka otwartego na ludzkie problemy, szczerze zaangażowanego
w rozwój Gdańskiej Oświaty.

Rodzinie zmarłego Prezydenta
składamy głębokie wyrazy współczucia.
Dyrektor i Pracownicy
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku uruchomił całodobową pomoc psychologiczną. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą zadzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej „Fundacji Fosa” pod nr telefonu 787 960 860 oraz 58 347 82 82.