Praca Poradni w okresie wakacyjnym

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 informuje o zmienionej organizacji pracy w okresie wakacyjnym:
od 17 – 21 lipca Poradnia będzie czynna w godzinach 08:00 – 15:00.
24 lipiec – 14 sierpień Poradnia nieczynna (przerwa urlopowa)

Dyżur pełnią w tym okresie:
24 – 28 lipiec PPP 3
31 lipiec – 11 sierpień PPP 7
14 sierpień PPP 5

16 – 18 sierpień Poradnia Nr 4 będzie czynna w godzinach od 08:00 – 15:00.

W sprawach pilnych wszyscy mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać się do Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku ul. Gutkowicza 13,  tel. 58/511 01 21 (pomoc całodobowa i bezpłatna)

Rekrutacja do projketu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk” na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza – Gdańsk

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rekrutacja-do-projektu-Zdolni-z-Pomorza-Gdansk,a,80165

W dniu  6 czerwca 2017 r.  rozpoczynamy rekrutację do projektu Zdolni z Pomorza – Gdańsk. W tym roku zapraszamy do udziału w projekcie uczniów z obecnych klas VI SP oraz GIMNAZJUM  I, II, III ze szkół mających siedzibę w Gdańsku. Uczniowie muszą być mieszkańcami województwa pomorskiego.
Uzdolnionych w zakresie:
matematyki, fizyki, informatyki
biologii, chemii,
kompetencji społecznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka,filozofia)

Osobami nominującymi do udziału w Zdolnych z Pomorza – Gdańsk mogą być nauczyciele, pedagodzy, rodzice, uczniowie osobiście i inne osoby

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć:
1. Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza – Gdańsk,
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dokumenty te należy złożyć w swojej szkole lub w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 5 do dnia 23 czerwca 2017 r.

Uczniowie zainteresowani rozwojem uzdolnień w zakresie matematyki, fizyki i informatyki będą zobowiązani przejść badanie diagnostyczne w wyznaczonej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku oraz wziąć udział w teście uzdolnień kierunkowych, którego termin wstępnie zaplanowano na dzień 23 września 2017 r.

Uczniowie zainteresowani biologią, chemią oraz kompetencjami społecznymi do dnia 22 września 2017 r. przekazują przygotowany samodzielnie projekt w wybranym  przez siebie obszarze. Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi opracowania projektu kwalifikacyjnego.

Prace należy składać w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym w:

III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, przy ul. Topolowej 7
lub
VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 128

W podanych szkołach uczniowie będą prezentować swoje projekty. Terminy prezentacji projektów zostaną ustalone przez Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez uczniów projektów. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie będą zobowiązani do udziału w badaniu diagnostycznym w wyznaczonej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku.

Uczniowie, którzy są finalistami lub laureatami olimpiad i konkursów kuratoryjnych z przedmiotów objętych projektem nie muszą pisać testu uzdolnień kierunkowych czy też przygotowywać projektu. Wystarczy, że do Arkusza nominacji dołączą kserokopię stosowne zaświadczenie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk”.

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk”, wskazówki dla uczniów przygotowujących projekty oraz dokumenty, które należy złożyć dostępne są na stronie www.gdansk.pl w serwisie Edukacja oraz w szkołach.

Osoby do kontaktu w sprawach rekrutacji:
Iwona Kossakowska tel. 58 323 67 21
Joanna Brzoskowska tel. 58 341 05 42

20170531 – ZzP – 1. Oświadczenie – obow. inf. UODO
20170531 lista osiągnięć
regulamin20170531 – ZzP – 1.
arkusz nominacji
20170531 Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia
wytyczne do projektów

logo-stopkalogoue

Szanowni Państwo !
Informujemy, że elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. zerówek rozpocznie się 24 kwietnia br.
Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 10 maja do godz. 15. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl.

Więcej informacji:

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-W-Gdansku-od-24-kwietnia,a,74067

salon maturzystów

Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele klas maturalnych!

Zapraszamy w dniach 29 i 30 września od godz.8:30 na Salon Maturzystów na Uniwersytecie Gdańskim-Wydział Prawa i Administracji przy ul.Bażyńskiego w Gdańsku. Przyszli studenci będą mogli zapoznać się z ofertą wielu wyższych uczelni, wysłuchać wykładów specjalistów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz skorzystać w Punkcie Konsultacyjnym z porad doradców edukacyjno-zawodowych z Gdańskich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych .

Do zobaczenia na Salonie
Joanna Brzoskowska-Dyrektor PP-P 4 w Gdańsku

Więcej informacji :

http://www.salonmaturzystow.pl/2016/gdansk/program

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Matura-w-maju-a-juz-teraz-Salon-Maturzystow-w-Gdansku,a,61826