Zasady rejestracji na zajęcia terapeutyczne na rok szkolny 2016/2017

Tryb rejestracji na zajęcia terapeutyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku na rok szkolny 2016/2017:

1. Terapia logopedyczna  – indywidualna
Zapisy odbywają się podczas indywidualnych konsultacji,
Rejestracja na konsultacje odbywa się w sekretariacie.
Osoby prowadzące: M. Całusińska, K.Romanow, K.Janicka

2. Gadulandia – grupowa terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym
Zapisy odbywają się na bieżąco podczas indywidualnych konsultacji z logopedą –
p.Karoliną Romanow
Rejestracja na konsultacje odbywa się w sekretariacie.
Osoby prowadzące: G. Kołakowska, K. Romanow

3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją rozwojową  dla uczniów SP i gimnazjum
Zapisy w sekretariacie – po przerwie wakacyjnej;
Terapeuci będą kontaktowali się indywidualnie we wrześniu.
Osoby prowadzące: A.Biłas, M.Nowak, U. Rola, K.Sobaszek Czytaj więcej

PRZERWA URLOPOWA

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 informuje, że w dniach:
od 25.07.2016 r. (poniedziałek ) do 15.08.2016 (poniedziałek)
placówka będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej.

W dniach od 18.07. – 22.07.2016 oraz od 16.08. – 19.08.2016
Poradnia będzie czynna w godz. 08:00 – 15:00

W sprawach pilnych można się zgłaszać do :

- w dniach 25-29 lipiec 2016 do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku ul.Traugutta 82 , tel. 58 341 39 50

- w dniach 1-12 sierpień 2016 do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku ul.Obywatelska 1 , tel . 58 341 87 58

Ponadto przypominamy, że w sytuacjach kryzysowych i nagłych zdarzeń  ,  bezpłatnie , całodobowy dyżur pełnią psycholodzy w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku ul. Gustkowicza 13, Gdańsk-Nowy Port tel. 58 511 01 21

PROJEKT ZDOLNI Z POMORZA

Szanowni Rodzice ,
informujemy , że trwa rekrutacja do Projektu Zdolni z Pomorza realizowanego przez Urząd Marszałkowski  Województwa Pomorskiego.
Projekt  jest adresowany do uczniów klas VI SP oraz I i II Gimnazjum wybitnie uzdolnionej z matematyki, informatyki i fizyki . W projekcie czekają na nich m.in. spotkania akademickie , opieka mentorów, obozy naukowe i możliwość udziału w ciekawych zajęciach .
Rekomendować , może zarówno szkoła , jak i sami Rodzice .
Termin składania wniosków – 15 lipiec , w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul.Kartuska 5 a .
Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa :
1. Badania psychologiczne w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych , wskazanych przez  WRS.
2. Po uzyskaniu po badaniach w PP-P  nominacji do dalszej rekrutacji , udział w teście uzdolnień kierunkowych.
O terminach kolejnych etapów rekrutacji kandydaci będą informowani przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska.
więcej informacji na:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rusza-rekrutacja-do-projektu-Zdolni-z-Pomorza-Gdansk,a,55683
Dyrektor
Joanna Brzoskowska
Zdolni z Pomorza

GRUPA WSPARCIA DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH !!!

Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów Szkolnych na ostatnie w tym roku
szkolnym spotkanie:
2 czerwca  (czwartek) w godz. 9.00 – 14:00  – wyjątkowo w Szkole Podstawowej nr 60
w Gdańsku.
Spotkanie poświęcone będzie pracy warsztatowej nad tworzeniem Szkolnego Programu
Profilaktyki, które poprowadzi pan Andrzej Skorupski z GCPU . Prosimy o przyniesienie
wypracowanych już materiałów .

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 4 informuje, że w dniu
02.05.2016 r. (poniedziałek) placówka jest nieczynna.

Grupa Wsparcia dla Dyrektorów i Nauczycieli Przedszkoli!

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli Przedszkoli na spotkanie:
„Obowiązki nauczyciela w sytuacji krzywdzenia dziecka” w dniu 22.04.2016 r. (piątek) o godz. 09:00. Zajęcia poprowadzi psycholog mgr Elżbieta Regina Wenzel.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie PPP 4 na ul. L. Krzemienieckiej.

Serdecznie zapraszamy
Joanna Brzoskowska – Dyrektor PPP 4 i Bernadetta Gabryś – pedagog PPP 4

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

Uwaga Rodzice uczniów niepełnosprawnych !!!

Już w najbliższy piątek -22 kwietnia mija termin składania wniosków o przyznanie dowozu do przedszkoli ( dla dzieci realizujących ROPP) , szkół i ośrodków .

W załączeniu Komunikat Wydziału Rozwoju Społecznego .
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Dowozenie-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol,a,24596 Czytaj więcej

Nabór na zajęcia „Szkoły dla Rodziców”

Z przyjemnością informujemy, że PP-P nr 4 w ramach grantu z GCPU będzie realizowała w okresie kwiecień – czerwiec 2016 r. projekt „Rodzicem dobrze być – zajęcia psychoedukacyjne dla Rodziców”.
Cykl spotkań obejmuje 10 zajęć rozwijających kompetencje wychowawcze Rodziców. Zajęcia prowadzą rekomendowani realizatorzy: mgr Agata Kowalska – psycholog i mgr Ewa Częścik – pedagog.
Na zajęcia można zapisywać się w sekretariacie PP-P nr 4 pod numerem 58/ 520 13 49.