Szanowni Państwo !
Informujemy, że elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. zerówek rozpocznie się 24 kwietnia br.
Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 10 maja do godz. 15. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl.

Więcej informacji:

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-W-Gdansku-od-24-kwietnia,a,74067

salon maturzystów

Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele klas maturalnych!

Zapraszamy w dniach 29 i 30 września od godz.8:30 na Salon Maturzystów na Uniwersytecie Gdańskim-Wydział Prawa i Administracji przy ul.Bażyńskiego w Gdańsku. Przyszli studenci będą mogli zapoznać się z ofertą wielu wyższych uczelni, wysłuchać wykładów specjalistów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz skorzystać w Punkcie Konsultacyjnym z porad doradców edukacyjno-zawodowych z Gdańskich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych .

Do zobaczenia na Salonie
Joanna Brzoskowska-Dyrektor PP-P 4 w Gdańsku

Więcej informacji :

http://www.salonmaturzystow.pl/2016/gdansk/program

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Matura-w-maju-a-juz-teraz-Salon-Maturzystow-w-Gdansku,a,61826

Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów Szkolnych na  pierwsze spotkanie
Grupy Wsparcia dla Pedagogów  i Psychologów Szkolnych 14 września 2016 r. –
o godz. 9:30 w siedzibie PP-P Nr 4.

Tematem spotkania będzie omówienie nowej oferty pomocy PPP nr 4  i zasad współpracy w roku szkolnym 2016/2017.

Z pozdrowieniami
Joanna Brzoskowska –Dyrektor PP-P nr 4

Wsparcie diagnostyczno – terapeutyczne dla dzieci

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 zachęca Rodziców z Gdańska,  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami zachowania, zachowania agresywnymi itp. do udziału w turnusach diagnostyczno-terapeutycznych, mających na celu przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki specjalistycznej: psychiatrycznej, psychologicznej i innej w/g potrzeb. Działanie jest dla uczestników całkowicie bezpłatne, ponieważ jest finansowane przez UM w Gdańsku .

Więcej informacji w zaproszeniu .
informacja projekt 1-1

Z poważaniem
Joanna Brzoskowska Dyrektor PP-P nr 4 w Gdańsku