Author Archives: admin

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczestników projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk „

Na podstawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie: matematyki, fizyki , informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych, uczestniczących w projekcie „ Zdolni z Pomorza – Gdańsk „ zapraszamy do składania wniosków za I-wszy semestr roku szkolnego 2018/2019, na załączonym druku „WNIOSEK” do dnia 15 lutego 2019 r. w LCNK, w którym uczeń uczęszcza na zajęcia.
Regulamin przyznania stypendiów
Wniosek o przyznanie stypendium Gdańsk 2
Wniosek o przyznanie stypendium Gdańsk-pdf

Zmiana organizacji pracy Poradni w okresie Świątecznym

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 informuje, że w okresie Świątecznym, z uwagi na okres urlopów wypoczynkowych pracowników, Poradnia będzie działała w następujących godzinach:

  • 24 grudzień (poniedziałek) – 08:00 – 12:00
  • 27 i 28 grudnia (czwartek i piątek) – 08:00 – 15:00
  • 31 grudnia (poniedziałek)  – 08:00 – 12:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „ ZDOLNI Z POMORZA-GDAŃSK” Z PRZEDMIOTÓW: BIOLOGIA – CHEMIA-KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zapraszamy Uczniów :

Ø VII, VIII klas szkół podstawowych
Ø III oddziałów gimnazjalnych
Ø szkół ponadgimnajzalnych,

którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania z obszaru przedmiotów: biologia-chemia –kompetencje społeczne .
Termin składania dokumentów : 30 listopad 2018 r.
Z poważaniem
Zespół Projektu ” Zdolni z Pomorza – Gdańsk ”

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU
zał. 1 – oswiadczenie- RPOWP
zał. 2 oswiadczenie- CST
zał. 3 -deklaracja
zał. 4 – oswiadczenie 4 tygodnie po zakonczeniu udzialu
zał. 5 – formularz danych
zał. 6-Wniosek-o-przeprowadzenie-badań-diagnostycznych-ucznia.docx-1
zał.7- -arkusz-nominacji
zał. 8- oświadczenie-obowiązek-informacyjny-RODO
zał. 9 -Zasady-realizacji-projektów-kwalifikacyjnych
zał.-10-Lista-wymaganych-osiągnięć-w-olimpiadach-i-konkursac

Drugi termin prezentacji projektów w ramach rekrutacji z przedmiotów: biologia chemia kompetencje społeczne

Szanowni Państwo,
W związku z rekrutacją do projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk ” zapraszamy Uczniów, którzy przystąpili do rekrutacji , a nie wzięli udziału w prezentacji projektów w dniu 18 października , na drugi termin prezentacji projektów z: biologii , chemii , kompetencji społecznych , w poniedziałek – 29 października br.o godz. 17:00 do III LO w Gdańsku , ul.Topolowa 7 .
Prosimy zabrać ze sobą przygotowany projekt oraz legitymację szkolną .
Czas prezentacji wynosi – do 5 min.
Z poważaniem
Zespół Projektu ‚” Zdolni z Pomorza- Gdańsk „

Wyniki rekrutacji z biologii-chemii-kompetencji społecznych

Szanowni Państwo,
serdecznie gratulujemy Uczniom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie ” Zdolni z Pomorza- Gdańsk „. Lista uczniów zakwalifikowanych w załączeniu . W najbliższym czasie otrzymają Państwo e-maile z zaproszeniem na pierwsze zajęcia do LCNK nr 1 ( III LO w Gdańsku ) lub LCNK nr 2 ( VIII LO w Gdańsku ). Życzymy powodzenia !
Zespół Projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk ”
LISTA UCZNIÓW biol-chem-komp.społ. 2018-2019

Prezentacja projektów w ramach rekrutacji z przedmiotów: biologia chemia kompetencje społeczne

Szanowni Państwo ,
W związku z rekrutacją do projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk ” zapraszamy Uczniów, którzy przystąpili do rekrutacji , na prezentację projektów z: biologii , chemii , kompetencji społecznych , w czwartek – 18 października br.na godz. 16:30 do III LO w Gdańsku , ul.Topolowa 7 .
Prosimy zabrać ze sobą przygotowany projekt oraz legitymację szkolną .
Czas prezentacji wynosi – do 5 min.
Z poważaniem
Zespół Projektu ‚” Zdolni z Pomorza- Gdańsk „

Komunikat dot. terminu Testu Uzdolnień Kierunkowych

Szanowni Państwo,
informujemy, że Test Uzdolnień Kierunkowych, dla uczniów którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu ” Zdolni z Pomorza- Gdańsk ” z przedmiotów: matematyka-fizyka-informatyka , odbędzie się 17 października ( środa ) – o godz. 17:30 w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku ul.Topolowa 7 , w którym mieści się Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego nr 1 . Prosimy aby uczniowie mieli ze sobą legitymacje szkolne i przybory do pisania.

Informacja o terminach rekrutacji oraz etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk”.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku „Informacja o rekrutacji”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebiegu rekrutacji, obowiązujących terminach oraz wymaganiach formalnych. W przypadku zapytań prosimy o kontakt mailowy na adres: zdolnizpomorza@wp.pl
Z poważaniem
Zespół Projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk”

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk”  – Załącznik do Zarządzenia nr 1134/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2018 r.
Informacja o rekrutacji
zał. 1 a – ZzP – oswiadczenie1 – uczeń
zał. 1 b – ZzP – oswiadczenie2 – uczeń
zał. 1 c – ZzP – formularz danych – uczeń
zał. 2 a – Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia
zał. 2 b – arkusz nominacji
zał. 2 c – deklaracja uczestnika projektu
zał. 2 d – wniosek o zmianę LCNK
zał. 2 e – oświadczenie – obowiązek informacyjny RODO
zał. 3 – Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
zał. 4 – Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursac
zał. 5 – Deklaracja dot. kontynuacji udziału-1
zał. 6 – ZzP – oswiadczenie 4 tygodnie po zakonczeniu udzialu – uczeń
Regulamin rekrutacji