Author Archives: admin

Wykaz stypendystów Zdolni z Pomorza

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji Stypendialnej do 31 sierpnia 2019 r. zostaną wypłacone stypendia naukowe w wysokości 300 zł dla uczniów – uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk” , za II-gi semestr roku szkolnego 2018/2019. Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!
Stypendia te są przeznaczone, na cele edukacyjne związane z rozwojem uzdolnień .
WYKAZ STYPENDYSTÓW ZDOLNI Z POMORZA
Joanna Brzoskowska- Dyrektor PP-P 4

PRACA PORADNI W OKRESIE WAKACYJNYM

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 4 informuje o zmienionej organizacji prac w okresie wakacyjnym:

  • 22.07.2019 – 31.07.2019 Poradnia będzie czynna w godzinach 08:00 – 14:00
  • 01.08.2019 – 16.08.2019 Poradnia NIECZYNNA
  • 19.08.2019 – 23.08.2019 Poradnia będzie czynna w godzinach  08:00 – 14:00

Komunikat dot. dodatkowego druku do wniosku o stypendium za II-gi semestr roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W związku z najnowszymi wytycznymi Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych , tj. jednostki rozliczającej projekt i m.in. wypłacającej stypendia , prosimy o wypełnienie poniższego druku- Oświadczenia i dołączenie go do składanego wniosku o przyznanie stypendium , a w przypadku, gdy wniosek został już złożony , o pozostawienie go w LCNK , w którym był składany wniosek ( termin uzupełnienia mija 19 czerwca br. ) .
Przepraszamy za zmianę .
Z poważaniem
Zespół Projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk ”
Oświadczenie do stypendium

Komunikat dot. zmiany druku zal. 2 c w Informacji o rekrutacji na rok 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W dniu 7 czerwca 2019 r. w związku z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego z dn. 7 czerwca br. , wynikającym z potrzeby dostosowania kryteriów rekrutacji do uczestnictwa w projekcie ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk ” do aktualnych przepisów , został zmodyfikowany druk – zał 2 c- deklaracja uczestnika projektu.
W dniu 7 czerwca br. w Informacjach dot. rekrutacji załącznik został zaktualizowany i jest prawidłowy .
Natomiast tych z Państwa, którzy wydrukowali go przed 7 czerwca br. prosimy o ponowne wydrukowanie i wypełnienie.
W celu możliwości sprawdzenia poprawności druku, załączamy dla porównania aktualny druk poniżej ( zmiana jest zaznaczona na czerwono ) . Przepraszamy za zmianę !
Z poważaniem
Zespół Projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk ”
zał.-2-c-deklaracja – uczestnika projektu
Oświadczenie do stypendium

Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk” biologia-chemia-kompetencje społeczne

Szanowni Państwo,Drodzy Uczniowie !
zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk” z przedmiotów : biologia-chemia-kompetencje społeczne .
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku „Informacja o rekrutacji”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebiegu rekrutacji, obowiązujących terminach oraz wymaganiach formalnych.
W przypadku zapytań prosimy o kontakt mailowy na adres: zdolnizpomorza@wp.pl
Termin składania dokumentów wraz z projektem : do 10 września 2019 r.
Z poważaniem
Zespół Projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk”

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk” – Załącznik do Zarządzenia nr 1134/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2018 r.

Informacja dot. rekrutacji z przedmiotów biol-chem-komp.społ 2019-20
Regulamin rekrutacji do projektu – Zdolni z Pomorza-Gdańsk(1)
zał.-1-a-ZzP-oswiadczenie1-uczeń
zał.-1-b-ZzP-oswiadczenie2-uczeń
zał.-1-c – ZzP – formularz danych – uczeń
zał.-2-a-Wniosek-o-przeprowadzenie-badań-diagnostycznych-ucznia
zał.-2-b-arkusz-nominacji. biol-chem.komp.społ
zał.-2-c-deklaracja – uczestnika projektu
zał.-2-d-wniosek-o-zmianę-LCNK
zał.-2-e-oświadczenie-obowiązek-informacyjny-RODO
zał.-3-wytyczne do wykonania projektu – 2019
zał.-4- Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach 2019
zał.-6-ZzP-oswiadczenie-4-tygodnie-po-zakonczeniu-udzialu-uczeń

Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk” matematyka-fizyka-informatyka

Szanowni Państwo,Drodzy Uczniowie !
zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk” z przedmiotów: matematyka-fizyka-informatyka.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku „Informacja o rekrutacji”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebiegu rekrutacji, obowiązujących terminach oraz wymaganiach formalnych.
W przypadku zapytań prosimy o kontakt mailowy na adres: zdolnizpomorza@wp.pl
Termin składania dokumentów : do 19 czerwca 2019 r.
Z poważaniem
Zespół Projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk”

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk” – Załącznik do Zarządzenia nr 1134/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2018 r.

Informacja dot. rekrutacji z przedmiotów mat. fiz.inf. na rok szkolny 2019-20
Regulamin rekrutacji do projektu – Zdolni z Pomorza-Gdańsk(1)
zał.-1-a-ZzP-oswiadczenie1-uczeń
zał.-1-b-ZzP-oswiadczenie2-uczeń
zał.-1-c – ZzP – formularz danych – uczeń
zał.-2-a-Wniosek-o-przeprowadzenie-badań-diagnostycznych-ucznia
zał.-2-b-arkusz-nominacji- mat-fiz.-inf.
zał.-2-c-deklaracja – uczestnika projektu
zał.-2-d-wniosek-o-zmianę-LCNK
zał.-2-e-oświadczenie-obowiązek-informacyjny-RODO
zał.-4- Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach 2019
zał.-6-ZzP-oswiadczenie-4-tygodnie-po-zakonczeniu-udzialu-uczeń

Opis wymagań formalnych związanych z deklaracją uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza-Gdańsk” w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie – Uczestnicy projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk ” w roku szkolnym 2018/2019 !
W informacji poniżej znajduje się opis wymagań formalnych związanych z deklaracją uczestnictwa w projekcie w kolejnym roku szkolnym. Niestety takiej możliwości nie posiadają uczniowie, którzy ukończyli naukę w szkole ponadgimnazjalnej .
W przypadku zapytań prosimy o kontakt mailowy na adres: zdolnizpomorza@wp.pl
Termin składania dokumentów : do 19 czerwca 2019 r.
Z poważaniem
Zespół Projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk”

Informacja-o-kontynuacji na rok 2019-2020
Deklaracja o kontynuacji na 2019-2020

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczestników projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk”

Na podstawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie: matematyki, fizyki , informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych, uczestniczących w projekcie „ Zdolni z Pomorza – Gdańsk ” zapraszamy do składania wniosków za aktywny udział w projekcie za II semestr roku szkolnego 2018/2019, na załączonym druku „WNIOSEK” do dnia 15 czerwca 2019 r. w LCNK ( III LO lub VIII LO ) , w którym uczeń / uczennica uczęszcza na zajęcia.

Wniosek-o-przyznanie-stypendium-Gdańsk
Wniosek-o-przyznanie-stypendium-Gdańsk
Regulamin-przyznania-stypendiów

Wykaz stypendystów Zdolni z Pomorza

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji Stypendialnej w maju  zostaną  wypłacone stypendia naukowe w wysokości 300 zł dla uczniów – uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk” , za I-wszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!
Stypendia te są przeznaczone, na cele edukacyjne związane z rozwojem uzdolnień .

Joanna Brzoskowska- Dyrektor PP-P 4