Informacja o terminach rekrutacji oraz etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk”.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku „Informacja o rekrutacji”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebiegu rekrutacji, obowiązujących terminach oraz wymaganiach formalnych. W przypadku zapytań prosimy o kontakt mailowy na adres: zdolnizpomorza@wp.pl
Z poważaniem
Zespół Projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk”

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk”  – Załącznik do Zarządzenia nr 1134/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2018 r.
Informacja o rekrutacji
zał. 1 a – ZzP – oswiadczenie1 – uczeń
zał. 1 b – ZzP – oswiadczenie2 – uczeń
zał. 1 c – ZzP – formularz danych – uczeń
zał. 2 a – Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia
zał. 2 b – arkusz nominacji
zał. 2 c – deklaracja uczestnika projektu
zał. 2 d – wniosek o zmianę LCNK
zał. 2 e – oświadczenie – obowiązek informacyjny RODO
zał. 3 – Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
zał. 4 – Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursac
zał. 5 – Deklaracja dot. kontynuacji udziału-1
zał. 6 – ZzP – oswiadczenie 4 tygodnie po zakonczeniu udzialu – uczeń
Regulamin rekrutacji