Komunikat dot. rekrutacji na rok szkolny 2018-2019

glowny

 

zdolni

Szanowni Państwo !gdansk

Składanie arkuszy nominacji na wolne miejsca w projekcie „ Zdolni z Pomorza- Gdańsk „ ,

 na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 27 sierpnia 2018 r. i trwać będzie :

  • dla przedmiotów: matematyka – fizyka- informatyka ( arkusze ) do dnia 10 września 2018 r.
  • dla przedmiotów : biologia -chemia-kompetencje społeczne – ( arkusze i projekty z wybranego przedmiotu ) do dnia 25 września 2018 r.

Prosimy o nieskładanie wniosków na drukach z poprzednich lat szkolnych.

Obowiązujące druki zostaną opublikowane  w Komunikacie 27 sierpnia 2018 r.

Uczniowie , którzy brali udział w zajęciach w ramach projektu „ Zdolni z Pomorza – Gdańsk „ w roku szkolnym 2017/2018 i złożyli deklarację o kontynuacji zajęć w obrębie wybranej grupy przedmiotowej ,nie składają ponownie wniosków i arkuszy.

 ZDOLNI Z POMORZA-GDAŃSK