Oferta

Dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom oferujemy:

  • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i predyspozycji zawodowych;
  • Terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
  • Porady i konsultacje;
  • Doradztwo edukacyjne i zawodowe;
  • Interwencje i mediacje na terenie placówek;
  • Dyżury psychologa/ pedagoga na terenie placówki;
  • Orzecznictwo, w tym dla dzieci i młodzieży z autyzmem;
  • Szkolenia;
  • Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  • Wsparcie merytoryczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.