Autyzm

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2017/18
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1
tel./fax 58 3410542   58 5201349
ppp4.gda@wp.pl, www.ppp4.gda.pl

 Dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodziców lub opiekunów

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nazwa

Informacje

Prowadzący

Orzecznictwo do kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Zespół orzekający
Diagnoza funkcjonalna i różnicowa Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka, jego potrzeb i zasobów, na których można budować program edukacyjny i terapeutyczny.
 1. M. Borowska
 2. M. Mętkowska-Walewska
Konsultacje indywidualne (udzielanie informacji i porad ) Rodzice i opiekunowie prawni dziecka w zakresie oferty przedszkolnej, szkolnej oraz innych instytucjonalnych form pomocy oraz sposobów wspierania rozwoju dziecka
 1. J. Brzoskowska,
 2. M. Borowska
 3. M. Mętkowska-Walewska
 4. U. Rola,
 5. A. Biłas
 6. K. Sobaszek
 7. B. Gabryś
Konsultacje i wsparcie indywidualne dla nauczycieli i wychowawców

 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli  i wychowawców na terenie PP- P nr 4 , wsparcie w tworzeniu IPET
 1. J. Brzoskowska,
 2. M. Borowska
 3. M. Mętkowska-Walewska
 4. U. Rola,
 5. A. Biłas
 6. K. Sobaszek
 7. B. Gabryś