Autyzm

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2018/19
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1
tel./fax 58 3410542   58 5201349
ppp4.gda@wp.pl
www.ppp4.gda.pl

 Dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodziców lub opiekunów

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Nazwa Informacje Prowadzący
Orzecznictwo do kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju Wydawanie orzeczeń                  o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii               o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Zespół orzekający
Diagnoza funkcjonalna                          i różnicowa Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka, jego potrzeb i zasobów, na których można budować program edukacyjny i terapeutyczny.
 1. Borowska,
 2. Mętkowska-Walewska
Konsultacje indywidualne (udzielanie informacji i porad ) Rodzice i opiekunowie prawni dziecka
w zakresie oferty przedszkolnej, szkolnej oraz innych instytucjonalnych form pomocy oraz sposobów wspierania rozwoju dziecka
 1. Brzoskowska,
 2. Borowska
 3. Mętkowska-Walewska
 4. Rola,
 5. Biłas
 6. Sobaszek

 

Konsultacje i wsparcie dla nauczycieli i wychowawców Konsultacje dla nauczycieli  i wychowawców na terenie PP- P nr 4 , wsparcie w tworzeniu IPET
 1. Brzoskowska,
 2. Borowska
 3. Mętkowska-Walewska
 4. Rola,
 5. Biłas

 

Grupa Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi Cykliczne spotkania dla Rodziców i Opiekunów na terenie Poradni ( godziny popołudniowe )
 1. Joanna Brzoskowska – koordynator

 

 

W sprawie realizacji wybranych warsztatów poprzedzi je konsultacja z pracownikiem PPP nr 4.