Przedszkola

                ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM            

Nazwa

Informacje

Prowadzący

Indywidualna terapia logopedyczna Zgłoszenie osobiste przez rodzica, informacje udzielane telefonicznie lub bezpośrednio w Poradni
 1. Janicka
 2. Całusińska
 3. Romanow
Terapia Ręki – „Wesołe Zygzaki” Zajęcia grupowe dla dzieci 5/6- letnich, rozwijających sprawność manualną. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny na terenie PPP 4.
 1. Banasiewicz
 2. Biłas
„ Gadulandia
- w świecie zaczarowanych słów”
Zajęcia grupowe dla dzieci 3-4
-letnich z zaburzeniami rozwoju językowego z udziałem rodziców na terenie poradni.
 1. Romanow
 2. Kołakowska
 3. Ufnal
„Logopedyczny Ogródek” Logopedyczno-pedagogiczny program profilaktyczny dla dzieci 5/6 -letnich. Zajęcia prowadzone są na terenie placówki, zgodnie ze zgłoszeniem.
 1. Romanow
 2. B.Banasiewicz
Konsultacje logopedyczne   wstępna diagnoza
– propozycje działań
profilaktycznych
– propozycje działań korekcyjnych
 1. Całusińska
 2. Romanow
 3. Janicka
Trening Aktywnego  Słuchania – tam gdzie Twoja uwaga, tam Twoja moc 8-10 spotkań dla ok.10-ciu dzieci po 1 godzinie na terenie przedszkola
 1. Całusińska
„Od głoski do literki” kształtowanie świadomości fonologicznej – nauka poprzez świadomy ruch. Zajęcia dla grupy 8-10 dzieci. Cykl stanowi 12 spotkań po godzinie zegarowej na terenie przedszkola.
 1. Całusińska
Klub Dziecka i Rodzica – bez oczekiwań Spotkania na terenie poradni, 1,5 godzinne, dla dzieci i ich rodziców. Doświadczamy zabawy i nauki w sposób niedyrektywny, tworzymy przestrzeń do doskonałego porozumiewania się oraz uwalniania blokad.
 1. Całusińska
Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym diagnoza i  terapia dla dzieci
 1. Romanow
„Barwne Dźwięki” Logopedyczny program dla najmłodszych grup przedszkolnych Program grupowych zajęć dla dzieci 3-4 letnich, którego celem jest nabywanie kompetencji komunikacyjnych. Na terenie placówki.
 1. Romanow
 2. B. Banasiewicz
 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Nazwa Informacje Prowadzący
Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice Prelekcja dla rodziców
 1. R. Wenzel
 2. A. Kowalska
Wychowanie bezstresowe – czyli jakie?  Prelekcja na temat właściwej komunikacji  z dzieckiem, stawiania granic, bycia konsekwentnym i jednocześnie kochającym rodzicem
 1. Sobaszek,
 2. Ł. Fanslau,
 3. R. Wenzel
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka  3 godziny. Uświadomienie znaczenia poczucia własnej wartości i jego wpływu na życie dziecka
 1. Erenc
 2. Sobaszek
 3. R. Wenzel
Szkoła dla Rodziców cykl 10 spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci dot. komunikacji wzajemnej, granic, konsekwencji, zachęcania do współpracy.
 1. Częścik, A.
 2.  Michniewska,
 3.  A. Kowalska
Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli w zależności od potrzeb– na terenie poradni pracownicy opiekujący się placówką
„Ważne tematy dla Mamy i Taty” Zajęcia edukacyjne dla rodziców. 4 spotkania na terenie przedszkola
 1. Sobaszek
 2. R. Wenzel
 3. Ufnal
Gotowość szkolna Prelekcja wszyscy pracownicy
Tam gdzie twoja uwaga, tam twoja moc Warsztat na terenie placówki lub poradni, ok. 2 godz. Uwaga jako pole percepcji obserwowana poprzez zmysły oraz uwaga jako umiejętność obserwowania wewnętrznego pola uczuć, emocji.
 1. Całusińska
Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym Szkolenie dla rodziców
 1. Romanow
 2. K. Janicka
 

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Prelekcje i warsztaty

Nazwa Informacja Prowadzący
ABC systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu   Zajęcia wykładowe lub warsztatowe na temat praktycznego zastosowania przepisów związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 1. Brzoskowska
Tworzenie dokumentacji dla uczniów z SPE  Zasady opracowywania IPET dla dzieci posiadających orzeczenia               o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Brzoskowska,
 2. Ł. Fanslau
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka?  Warsztat 3 godziny. Uświadomienie znaczenia poczucia własnej wartości i jego wpływu na życie dziecka
 1. Erenc
 2. Sobaszek

 

Grupa Wsparcia dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli  2-3 spotkania w roku szkolnym
 1. Brzoskowska
 2. Gabryś

 

 

„Tam gdzie twoja uwaga, tam twoja moc” Warsztat na terenie placówki lub poradni, ok. 2 godzin. Uwaga jako pole percepcji obserwowana poprzez zmysły oraz uwaga jako umiejętność obserwowania wewnętrznego pola uczuć, emocji.
 1. Całusińska

 

Okresy sensytywne w rozwoju małego dziecka Prelekcja
 1. Sobaszek

 

„Nauczyciel Nowej Ery” Cykliczne spotkania 1 raz w miesiącu na terenie poradni. Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do zobaczenia starych spraw w nowy sposób.
 1. Całusińska
Edukacja włączająca Prelekcja dla nauczycieli
 1. Brzoskowska

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2017/18

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1

tel./fax 58 3410542   58 5201349

ppp4.gda@wp.pl

www.ppp4.gda.pl