Przedszkola

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Nazwa Informacje Prowadzący
Indywidualna terapia logopedyczna Zgłoszenie rodzica podczas konsultacji logopedycznej w Poradni
 1. Janicka
 2. Całusińska
 3. Romanow
Terapia Ręki – „Wesołe Zygzaki” Zajęcia grupowe dla dzieci 5/6- letnich, rozwijających sprawność manualną. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny na terenie PPP 4.
 1. Banasiewicz
 2. Biłas
„ Gadulandia- w świecie zaczarowanych słów” Zajęcia grupowe dla dzieci 3-4-letnich z zaburzeniami rozwoju językowego z udziałem rodziców na terenie poradni.
 1. Romanow
 2. Ufnal
Konsultacje logopedyczne   wstępna diagnoza- propozycje działań

profilaktycznych

– propozycje działań korekcyjnych

 1. Całusińska
 2. Romanow
 3. Janicka
Trening Aktywnego  Słuchania – tam gdzie Twoja uwaga, tam Twoja moc 8-10 spotkań dla ok.10-ciu dzieci po 1 godzinie na terenie przedszkola
 1. Całusińska
„Od głoski do literki” kształtowanie świadomości fonologicznej – nauka poprzez świadomy ruch. Zajęcia dla grupy 8-10 dzieci. Cykl stanowi 12 spotkań po godzinie zegarowej na terenie przedszkola.
 1. Całusińska
Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym diagnoza i  terapia dla dzieci
 1. Romanow
 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

Nazwa Informacje Prowadzący
Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice Prelekcja dla rodziców
 1. R. Wenzel A. Kowalska
Wychowanie bezstresowe – czyli jakie?  Prelekcja na temat właściwej komunikacji  z dzieckiem, stawiania granic, bycia konsekwentnym i jednocześnie kochającym rodzicem
 1. Sobaszek,

Ł. Fanslau,

 1. R. Wenzel
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka  3 godziny. Uświadomienie znaczenia poczucia własnej wartości i jego wpływu na życie dziecka
 1. Erenc
 2. Sobaszek
 3. R. Wenzel
Szkoła dla Rodziców cykl 10 spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci dot. komunikacji wzajemnej, granic, konsekwencji, zachęcania do współpracy.
 1. Częścik, A. Michniewska A. Kowalska
Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli w zależności od potrzeb– na terenie poradni pracownicy opiekujący się placówką
„Ważne tematy dla Mamy i Taty” Zajęcia edukacyjne dla rodziców.             4 spotkania na terenie przedszkola
 1. Sobaszek
 2. R. Wenzel
 3. Ufnal
Gotowość szkolna Prelekcja wszyscy pracownicy
Tam gdzie twoja uwaga, tam twoja moc Warsztat na terenie placówki lub poradni, ok. 2 godz. Uwaga jako pole percepcji obserwowana poprzez zmysły oraz uwaga jako umiejętność obserwowania wewnętrznego pola uczuć, emocji.
 1. Całusińska
Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym Szkolenie dla rodziców
 1. Romanow
 

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Prelekcje i warsztaty

Nazwa Informacja Prowadzący
ABC systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu   Zajęcia wykładowe lub warsztatowe na temat praktycznego zastosowania przepisów związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 1. Brzoskowska
Tworzenie dokumentacji dla uczniów z SPE  Zasady opracowywania IPET dla dzieci posiadających orzeczenia               o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Brzoskowska,

 

Jak budować poczucie własnej wartości dziecka?  Warsztat 3 godziny. Uświadomienie znaczenia poczucia własnej wartości i jego wpływu na życie dziecka
 1. Erenc
 2. Sobaszek

 

Grupa Wsparcia dla dyrektorów  i nauczycieli przedszkoli

 

2-3 spotkania w roku szkolnym
 1. Brzoskowska,
 2. Nowak,
 3. Całusińska
„Tam gdzie twoja uwaga, tam twoja moc” Warsztat na terenie placówki lub poradni, ok. 2 godzin. Uwaga jako pole percepcji obserwowana poprzez zmysły oraz uwaga jako umiejętność obserwowania wewnętrznego pola uczuć, emocji.
 1. Całusińska

 

Okresy sensytywne w rozwoju małego dziecka Prelekcja
 1. Sobaszek

 

Edukacja włączająca Prelekcja dla nauczycieli
 1. Brzoskowska

 

W sprawie realizacji wybranych warsztatów poprzedzi je konsultacja z pracownikiem PPP nr 4.