Szkoły ponadgimnzacjalne

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2017/18
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1
tel./fax  58 3410542   58 5201349
ppp4.gda@wp.pl, www.ppp4.gda.pl

Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych

 ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

Nazwa

Informacje

 Prowadzący

Terapia psychologiczna, indywidualna Uczniowie przeżywający kryzys, uczniowie z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym 
 1. Ł. Fanslau,
 2. A. Michniewska
 3. A. Kowalska,
 4. I. Turbiarz,
 5. M. Mętkowska- Walewska

 

Przeszkody na drodze do kariery Warsztat: 1 spotkanie doradztwo zawodowe + profilaktyka uzależnień 2h. 
 1. A. Zapolska- Downar
 2. A.Ufnal

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe Diagnoza, konsultacje indywidualne na terenie PP-P
 1. A. Zapolska- Downar
 2. A.Ufnal
 3. A. Kowalska
 4. E. Częścik

 

„Moja  kariera”   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; – 1 spotkanie (4godz) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 
 1. E. Częścik,
 2. A. Kowalska
„Moja przyszłość zawodowa” Warsztat 1 spotkanie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 1. A. Zapolska-Downar
 2. A. Ufnal
 Rozwiązywanie konfliktów poprzez strategie oparte na współpracy Warsztat 3-4 godzinny. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat typów  i dynamiki konfliktów- zapoznanie ze strategią negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów oraz schematem postępowania w mediacjach.
 1. K. Sobaszek
 2. U. Rola
 Psychomanipulacja

 

Warsztat dla kl. I-II LO
 1. I. Turbiarz
 2. U. Rola
 Profilaktyka uzależnień

 

 

prelekcja
 1. J.Brzoskowska

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

Nazwa

Informacje

Prowadzący

„Od komputera do netoholizmu”  Prelekcja 
 1. E. R. Wenzel
Trudności wychowawcze okresu dorastania  Prelekcja
 1. K. Sobaszek,
 2. A. Kowalska
Szkoła dla rodziców stopień I, II, III  Cykl 10 spotkań psychoedukacyjnych 
 1. E. Częścik,
 2. A. Kowalska
 3. A. Michniewska
 Problematyka depresji  i samobójstw  

 

Prelekcja ok. 2 godzin 
 1. Ł. Fanslau,
 2. E. R. Wenzel
 3. I. Turbiarz

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do SPE, tworzenie IPET Szkolenie Rady Pedagogicznej
 1. Ł. Fanslau
 2. J. Brzoskowska
 3. A. Biłas
 Problematyka depresji  i samobójstw   Szkolenie Rady Pedagogicznej
 1. Ł. Fanslau,
 2. E. R. Wenzel
 3. I. Turbiarz
Edukacja włączająca Prelekcja
 1. J. Brzoskowska
Profilaktyka uzależnień Prelekcja
 1. J. Brzoskowska

POZOSTAŁE FORMY POMOCY

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
Terapia psychologiczna
Porady i konsultacje indywidualne  dla Rodziców i Nauczycieli
Doradztwo edukacyjne i zawodowe
Wsparcie szkoły w sytuacji kryzysowej
Działalność informacyjna
Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Wsparcie merytoryczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Orzecznictwo do kształcenia specjalnego w tym dla dzieci z autyzmem; nauczanie indywidualne