Szkoły ponadgimnzacjalne

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2018/19
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1
tel./fax  58 3410542   58 5201349
ppp4.gda@wp.pl
www.ppp4.gda.pl

Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych oraz branżowych

 

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY
Nazwa Informacje Prowadzący
Terapia psychologiczna, indywidualna Uczniowie przeżywający kryzys, uczniowie z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym
 1. Michniewska,
 2. Kowalska,
 3. Turbiarz
 4. Ł. Fanslau,
Przeszkody na drodze do kariery Warsztat: 1 spotkanie doradztwo zawodowe + profilaktyka uzależnień 2h.
 1. Zapolska- Downar
 2. A.Ufnal

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe Diagnoza, konsultacje indywidualne na terenie PP-P
 1. Zapolska- Downar
 2. A.Ufnal
 3. Kowalska
 4. Częścik

 

„Moja  kariera”   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;- 1 spotkanie (4godz) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 1. Częścik,
 2. Kowalska
„Moja przyszłość zawodowa” Warsztat 1 spotkanie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 1. Zapolska-Downar A. Ufnal
Psychomanipulacja Warsztat dla kl. I-II LO
 1. Turbiarz
 2. Nowak
 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

 

Nazwa Informacje Prowadzący
„Od komputera do netoholizmu” Prelekcja
 1. R. Wenzel,
Szkoła dla rodziców stopień I, II, III Cykl 10 spotkań psychoedukacyjnych
 1. Częścik,
 2. Kowalska
 3. Michniewska
Problematyka depresji i samobójstw   Prelekcja ok. 2 godzin
 1. R. Wenzel
 2. Turbiarz
 3. Ł. Fanslau
 

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI

 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do SPE, tworzenie IPET Szkolenie Rady Pedagogicznej
 1. Brzoskowska
 2. Biłas
 3. Nowak
 4. Ł. Fanslau
Problematyka depresji              i samobójstw   Szkolenie Rady Pedagogicznej
 1. R. Wenzel
 2. Turbiarz
 3. Ł. Fanslau
Edukacja włączająca Prelekcja
 1. Brzoskowska
                                                         POZOSTAŁE FORMY POMOCY 
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
Terapia psychologiczna
Porady i konsultacje indywidualne  dla Rodziców i Nauczycieli
Doradztwo edukacyjne i zawodowe
Wsparcie szkoły w sytuacji kryzysowej
Działalność informacyjna
Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Wsparcie merytoryczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Orzecznictwo do kształcenia specjalnego w tym dla dzieci z autyzmem; nauczanie indywidualne

W sprawie realizacji wybranych warsztatów poprzedzi je konsultacja z pracownikiem PPP nr 4.