Otrzymane stypendia

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 23 lutego 2018 r. 105 uczniów otrzymało stypendium w kwocie 300 zł.
Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy.

STYPENDIA za I-wszy semestr