REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „ ZDOLNI Z POMORZA-GDAŃSK” Z PRZEDMIOTÓW: BIOLOGIA – CHEMIA-KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zapraszamy Uczniów :

Ø VII, VIII klas szkół podstawowych
Ø III oddziałów gimnazjalnych
Ø szkół ponadgimnajzalnych,

którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania z obszaru przedmiotów: biologia-chemia –kompetencje społeczne .
Termin składania dokumentów : 30 listopad 2018 r.
Z poważaniem
Zespół Projektu ” Zdolni z Pomorza – Gdańsk ”

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU
zał. 1 – oswiadczenie- RPOWP
zał. 2 oswiadczenie- CST
zał. 3 -deklaracja
zał. 4 – oswiadczenie 4 tygodnie po zakonczeniu udzialu
zał. 5 – formularz danych
zał. 6-Wniosek-o-przeprowadzenie-badań-diagnostycznych-ucznia.docx-1
zał.7- -arkusz-nominacji
zał. 8- oświadczenie-obowiązek-informacyjny-RODO
zał. 9 -Zasady-realizacji-projektów-kwalifikacyjnych
zał.-10-Lista-wymaganych-osiągnięć-w-olimpiadach-i-konkursac