Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczestników projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk „

Wnioski za II – gi  semestr roku szkolnego 2017/2018 prosimy składać na załączonym druku „WNIOSEK” do dnia 15 czerwca  2018 r. w LCNK, w którym uczeń uczęszcza na zajęcia.
Na decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium ma wpływ m.in. aktywność uczestnika projektu. Korzystanie z innych form wsparcia w ramach projektu Zdolni z Pomorza takich, jak spotkania akademickie, konkurs projektów, ligę zadaniową oraz warsztaty z kreatywności prosimy podać w rubryce „Inne….”.