Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczestników projektu ” Zdolni z Pomorza-Gdańsk „

Na podstawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie: matematyki, fizyki , informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych, uczestniczących w projekcie „ Zdolni z Pomorza – Gdańsk „ zapraszamy do składania wniosków za I-wszy semestr roku szkolnego 2018/2019, na załączonym druku „WNIOSEK” do dnia 15 lutego 2019 r. w LCNK, w którym uczeń uczęszcza na zajęcia.
Regulamin przyznania stypendiów
Wniosek o przyznanie stypendium Gdańsk 2
Wniosek o przyznanie stypendium Gdańsk-pdf