Zdolni z Pomorza

logo_zzppLink do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

DRUKI DO POBRANIA NA ROK SZKOLNY 2018-2019

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk” – Załącznik do Zarządzenia nr 1134/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2018 r.
Informacja o rekrutacji
zał. 1 a – ZzP – oswiadczenie1 – uczeń
zał. 1 b – ZzP – oswiadczenie2 – uczeń
zał. 1 c – ZzP – formularz danych – uczeń
zał. 2 a – Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia
zał. 2 b – arkusz nominacji
zał. 2 c – deklaracja uczestnika projektu
zał. 2 d – wniosek o zmianę LCNK
zał. 2 e – oświadczenie – obowiązek informacyjny RODO
zał. 3 – Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
zał. 4 – Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursac
zał. 5 – Deklaracja dot. kontynuacji udziału-1
zał. 6 – ZzP – oswiadczenie 4 tygodnie po zakonczeniu udzialu – uczeń
Regulamin rekrutacji